Магазин

A C Д Фракция 3 – 20мл.


Характеристика:

АСД Фракция 3 се използва при животни с инферктирани, вяло зарастващи рани, дерматити, хронични възпалителни поражения на кожата и копитата, трофични язви, фистули, копитна гнилост при овцете и некробактериоза при животните, а също така при гинекологичени проблеми с различна етиология.

Описание

Описание:

На външен вид препаратът представлява гъста течност с тъмно-кафяв до черен цвят със специфичен мирис.

АСД Фракция 3 съдържа в своя състав комплекс биологични вещества, в това число карбонови киселини, алифатични и циклични въглеводороди, алкилбензоли и заместени феноли, алифатични амини и амиди, а също и съединения с актична сулфхидрилна група в вода.

Начин на приложение:

При гинекологични заболявания АСД Фракция 3 се прилага: при вагинити – интравагинално, при ендометрити – вътрематочно във вид 20-50% маслени разтвори, при заболявания на кожата и копитата – външно, в нативен вид или във форма на маслени разтвори и мазила. Маслените разтвори на препарата се приготвят в асептични условия с използване на кастоворо, ленено, слънчогледово и минерално масло, в което при щателно размесване се добавя АСД Фракция 3 в съотношение 1:1 при тежки случаи на заболяване или 1:5 при средна и лека степен на заболяване.

При инфектирани, вяло зарастващи рани и фистули се извършва санитарна обработка на поразения участък до пълно отстраняване на гнойния ексудат и след това се натрива с намокрена с 20% маслен разтвор на АСД Фракция 3 с марлена салфекта, която се фиксира с бинт. Смяната на превръзката с  препарата се извършва ежедневно в течение на 5-7 дни, до оздравяването на животното. При екземи, залежаване, дерматити, хронични възпалителни поражения на кожата, пиодерми и трофични язви върху поразените участаци се нанася стерилни маслени разтвори на препарата:  20% – при лека и средна степен на заболяване, 50% – при тежка степен на заболяване, един път в денонощие със захват 2-3см. от здравата кожа (с цел предотвратяване огнището на възпаление). Лечението се провежда в течение на 6-10 дни до оздравяване на животното.

При обширни поражения препаратът се нанася алтернативно на различни участъци, покривайки за една нанасяне не повече от ⅒ от повърхността на тялото на животното.

При некробактериоза при животните и копитна гнилост при овцете, след санитарна обработка на поразениете участъци на крайниците, се смесват с препарата в натурален вид един път на ден. Правят се курсове 10 дни, 2 дни почивка, до оздравяване на животното. Лечението се извършва в комплекс с местни хирургически обработки и с лекарствени средства от специфичната и симптоматични терапии.

При вагинити, еднометрити, пиометри, получени от трихомоноза или патогенна микрофлора, на кравите се вкарва във влагалището 20% маслен разтвор на препарата с помощта на шприца Жане с катетър. За една процедура се изразходва до 300мл. разтвор. Препоръчва се също във влагалището да се вкарват маслени тампони, пропити с разтвор. Лечението се провежда 1 път на ден в течение 6-10 дни, до оздравяване.

Имунен отговор:

АСД Фракция 3 се отнася към тъканните препарати. Биологично активните вещества слизащи в състава на препарата, оказват антисептично и противовъзпалително действие, атимулират активността на ретикулоендоелиолната система, нормализират трафика и ускоряват регенерацията на повредените тъкани.

Форма на прелагане:

АСД Фракция 3 се предлага в разфасовки по 20см³ и 100см³ във флакони със съответната вместимост.

Условия за съхранение:

Продуктът се съхранява в закрита опаковка от производителя, отделно от хранителни продукти и фуражи в сухо, защитено от пряка слънчева светлина място при температура от 10°С до 30°С. Срокът на  при съблюдаване на условията на съхранение – 4 години от деня на производство.

    Количка