Магазин

Имунофан Спрей


180.00лв.

ИМУНОФАН е препарат, който действа като щит за човешкия организъм. Той модулира имунната система и оказва благоприятно влияние върху широк спектър от болести – хронични заболявания, алергии,  хепатит B и C, урологични и гинекологични болести, упорити инфекции,химио и лъче терапии

Описание

ИМУНОФАН има следните преимущества:

  • Коригира и укрепва имунната система при срив или при появата на злокачествени образувания
  • Възстановява баланса на окислително-възстановителните процеси в човешкия организъм
  • Засилва ефекта при лечение на онкологични заболявания с други препарати, като премахва възможността за множествената лекарствена устойчивост
  • Деактивира свободните радикали и подтиска негативните лекарствени влияния на клетъчно ниво

ИМУНОФАН е първият в света продукт, който отстранява множествената лекарствена устойчивост. Тя се появява при продължителни курсове на химиотерапия, когато организмът започва да отхвърля лекарствата и лечението изгубва своята ефективност. Приемът на ИМУНОФАН възвръща чувствителността на клетките към лечебния ефект на химиотерапията и подсилва въздействието на лечението.

    Количка