Приложение

Начини за прилагане на „Имунофан“ спрей!

Използва се при:

–          Комплексна терапия за деца

–          Комплексна терапия на ларинкса и носоглътката

–          Опортюнистични инфекции

ЦМВ херпес инфекция, токсоплазмоза, хламидия

–          Хроничен вирусен хепатит В и С; Хронична брузелоза

–          Ревматоиден артрит

–          Бронхообструктивен синдром; Холецистопанкреатит

–          Онкологични заболявания

–          Лечение на злокачествени заболявания, кръвоизливи, на лимфоидната тъкан при децата

–          Комплексно лечение на възрастни и деца с възпалителни заболявания на очите

–          Лечение на гнойно-септични заболявания; Акне

–          Псориазис

–          ХИВ позитивни

–          Изгаряния от III-та и IV-та степен

–          Астма

–          Профилактично

 

Начини и дози за използване на ИМУНОФАН спрей

 

 

 

Заболявания

Курс

Ефект

 ПРИ: ПАНДЕМИИ!!!

Имунофан спрей може да се използва всекидневно/през целия период на пандемията.

Спомага за поддържане на оптимално ниво на имунната система и спомага за намаляване на тревожните състояния на човека.

Профилактичен прием

10 дни по едно впръскване – 1 доза/45 мкг/ във всяка ноздра веднъж дневно. Прави се почивка от 20 дни. Необходими са 3 такива курса, прилагани по същата схема.

Подобрява общото състояние на организма, регулира имунитета и възстановява баланса на окислително-възстановителните процеси в тялото.

При Опортюнистични инфекции, Цитомегаловирусни и Херпес инфекции,  Токсоплазмоза, Хламидия, Лечение на остри и хронични заболявания с различна етиология и локализация в гинекологията

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден , ежедневно, в продължение на 10-15 дни. При нужда се повтаря курса  след 2 до 4 седмици. Имунофан се използва  комплексно в тежкия период на заболяването заедно с основната терапия или след нейното завършване.

Имунофан засилва антитоксичната основна терапия на мултиорганната патология и съпътстващите я заболявания, което намалява  периода на проява на отделни клинически синдроми,  както и чувството за болезненост, намалява оплакванията от обща слабост. При използването на Имунофан се отбелязва  нормализиране на съня и настроението, както и подобряване на апетита.

При  Псориазис

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден, ежедневно, в продължение на 15-20 дни. При нужда се повтаря курса  след 2 до 4 седмици.

Имунофан засилва основната терапия при разпространение на псориазиса, което се изразява в  намаляване продължителността на лечението с 25% и почти двойно увеличаване периода на ремисия.

При лечение на Онкоболни по схема на  радикално комбинирано лечение/химио-лъче терапия и операция/

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  1 път на ден, ежедневно, в продължение на 8 – 10 дни преди химио-лъчетерапия и операция с последващо продължение курса през целия период на лечение.

Имунофан намалява интензивността на патологичните процеси  при лечението  и стимулира антиокислителната система. Използването на Имунофан при онкологично болни  намалява увеличаването на  реакции в съдовата и вегетативната система, осигурява успешно и пълно провеждане на химиотерапията и значително намалява продължителността на рехабилитационния период  между отделните курсове на химио-лъчетерапията.

При Хроничен Вирусен Хепатит и Хронична Бруцелоза

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти  на ден, ежедневно, в продължение на 10-15 дни. За предотвратяване появата на рецидив трябва да се проведе повторен курс след 4 до 6 месеца.

Имунофан  намалява симтомите на интоксикация, кръвоизливи, жълтеница, сърбеж по кожата, увеличаването размера на черния дроб и далака, нормализирането  антитоксичната  функция на черния дроб.

Комплексна терапия при ХИВ-позитивни

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден, ежедневно   10-15 дни. При нужда се повтаря курса след 2 до 4 седмици.

Имунофан съществено подобрява имунния статус на болните от СПИН. На практика двойно се повишава количеството на СD 4+ Т-лимфоцитите, вирусното натоварване намалява няколко пъти.

 Заболявания на Хемопоетичната и Лимфоидна тъкан при децата

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден, ежедневно  10-15 дни. Курсът трябва да се провежда през цялото време на химио-лъчетерапия и след приключване на терапията като профилактика при развитие на токсикоза.

Допринася за съществено редуциране на патологичния процес в черния дроб, намаляване на  токсичните ефекти, което стимулира антиоксидантната защитна система

При Лечение на ИзгарянияIII – IVстепен с проява на токсемия и септичен шок; при оперирани  болни  със септичен ендокардит, дълго незарастващи рани на крайниците, гнойно-септични усложнения/ГСУ/

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден, ежедневно  10 -15 дни.

Имунофан позволява намаляване на смъртността при пациенти с перитонит и септична пневмония, намалява периода на епителизация, треска, тахикардия. При болните се забелязва изчистване на трофични язви, което спомага за по-ефективно зарастване на рани, намаляват се признаците на инсулинозависимост.

При Бронхообструктивен синдром, Остър Холецистопанкреатит, Ревматоиден Артрит

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти на ден, ежедневно 20 дни.

Имунофан намалява значително периода на бронхообструкцията, необходимостта от антибактериални и противовъзпалителни препарати, намалява нивото на активност на автоимунните процеси, съвсем достоверно намалява нивото на ревматоидния фактор.

В комплексна терапия на очите за възрастни и деца

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  1 път  на ден, ежедневно, в продължение на  20 дни. Имунофан се използва  комплексно в тежкия период на заболяването заедно с основната терапия или след нейното завършване.

 

Имунофан оказва изразен противовъзпалителен ефект, в това число и при стереоид-резистентни увеити, спомага за  по-бързо премахване на увеита, по-добрява резултатите от лечението, допринася  намаляването на рецидивите, удължава периода на ремисия. След провеждане на курса с Имунофан, намалява честотата и тежестта на автоимунни реакции към S-антиген на ретината, повишава се  антиокислителната активност в слъзната течност.

В схема за профилактика с ваксина

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  1 път  на ден, ежедневно, в продължение на 7 дни.

Имунофан заедно с АДМ ваксината позволява предотвратяването в постваксиналния период на свръхпроизводство на ФНО- α и намалява разстройството на каскада от цитокинови рекции на имунитета; позволява да се избегнат страничните ефекти от  ваксината, както и увеличаване на реагиновите антитела от тип IgE  и  допълнителна алергия на организма.

В комплексна терапия  срещу Остри и Хронични Инфекциозно-възпалителни заболявания

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти  на ден, ежедневно, в продължение на 10-15 дни.

Имунофан намалява продължителността на основните симптоми на интоксикация: главоболие, замайване, слабост, намаляване на средната продължителност на кашлицата.

В комплексна терапия при възрастни и деца с папиломатоза на ларинкса и орофаринкса.

Спрей – по 1 доза  /45 мкг/ във всяка ноздра  2 пъти  на ден, ежедневно, в продължение на 10-15 дни. Имунофан се използва  комплексно през острия период на заболяването заедно с основната терапия или след нейното завършване.

Имунофан намалява повече от 2 пъти количеството на рецидивите на  респираторна папиломатоза на ларинкса, което води до изчезване на съпътстващи инфекции, стимулира активността на естествените защитни клетки.

Хронична артериална недостатъчност  на крайниците

Спрей – 15 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра, като 5 дни се впръсква преди операцията и 10 дни след операцията.

Възстановяване на всички звена на Т-клетъчния и В-клетъчния имунитет, нормализиране на Имунно-регулаторния индекс (ИРИ)

Артропластика на тазобедрена става

Спрей – 10 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра, като 5 дни се впръсква преди операцията и 5 дни след операцията.

Намалява агресивността на средата в зоната на имплантацията и увеличава местния имунитет, нормализира Имунно-регулаторния индекс, което допринася за положителен резултат на операцията.

Деструктивни форми на апендицит

Спрей – 10 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра, като 5 дни се впръсква преди операцията и 5 дни след операцията.

Запазват се нормалните показатели за броя на лимфоцитите, намаляват субпопулациите на Т-лимфоцитите, нивото на имуноглобулините се увеличава. При включване на Имунофан в схемата на лечение в преди и постоперационния период се отчита съкращаване на усложнения след операцията.

Оперативно лечение на Жлъчно-каменна болест при пациенти в напреднала възраст

7 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра преди операцията и 7 дни по едно впръскване след операцията.

Способства за по-бързо нормализиране на общия брой на левкоцитите. Спомага за бързо възстановяване на имунологичните и биохимичните кръвни показатели. Намаля процента на постоперационни усложнения до 2,5 пъти.

При Често боледуващи деца, деца с анемия, със стафилококова инфекция, замърсяване  лигавицата на носоглътката

Спрей – 20 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра ежедневно. 10 дни се почива. При необходимост курсът се повтаря по същата схема.

Приемането на Имунофан от Често Боледуващи Деца подобрява показателите на имунограмата, намалява честотата на острите вирусни инфекции и обострянето при хроничен фарингит. Редуцират се признаците на хронична интоксикация: сухота, промяна в цвета на кожата. Съвсем достоверно се понижава честотата на предаване на стафилококова инфекция у децата.

Неспецифични заболявания на белите дробове: Остра пневмония, Хронична обструктивна белодробна болест, Хроничен бронхит, Ларингити и Ларинготрахеити

Спрей – 20 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра ежедневно. 10 дни се почива. При необходимост се повтаря по същата схема.

Съдейства за нормализиране на температурата, поява на апетит, укрепване на общото състояние, положителна динамика на честотата  на кашлицата, намаля-ване  честотата на запушване на носа, редуциране продължителността на треска и интоксикация. Имунофан спомага за съкращаване продължителността на заболяването, намаляване на рецидивите и допринася за постигане на по-продължителна ремисия.

Язвената болест на дванадесетопръстника при децата

Спрей – 15 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра. Повтаря се през 3-4 месеца.

Констатирана е положителна динамика на показателите, на ендоскопичната картина 5-7 дни след приемането на Имунофан. Наблюдава се повишаване на апетита, изчезване на гаденето, киселините в стомаха  метеоризма, напрежението и болките в стомаха. Използването на Имунофан предотвратява появата на рецидиви в рамките на 1 година на наблюдение.

Хроничен цистит

Спрей – 10 дни по 2 впръсквания по 2 дози  от /45 мкг/  във всяка ноздра.  При необходимост курса се повтаря по същата схема, като се прави почивка от 20 дни между всеки  последващ курс.

Констатира се  нормализиране нивата на противовъзпалителните цитокини в кръвния серум.  Нормализиране  параметрите на имунологична реактивност с рецидивиращи цистити с бактериална етиология; забелязва се изчезване на симптоми: силен дискомфорт и парене при уриниране, както и на бавно, болезнено и затруднено уриниране.

Посттравматични/ Тревожно-депресивни разстройства

Спрей – 20 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра. Прави се почивка от 10 дни. Необходими са 3 такива курса, прилагани по същата схема.

Оказва положителна динамика на адапционните способности на организма, подобрява общото състояние, намалява изразените симптоми на тревога, напрегнатост, признаците на депресивни състояния, намалява симптомите свързани с  вегетативна хиперактивност, подобрява състоянието на имунната система, както и качеството на живот на хора, страдащи от такъв тип разстройства.

Хронични ревматични болести на сърцето

Спрей – 10 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра. Прави се почивка от 20 дни. Необходими са 3 такива курса, прилагани по същата схема.

Активизира фагоцитарната активност, коригира клетъчното и хуморално  звено на имунитета, намалява появата на кардит, валвулит, перикардит.

Атопичен дерматит, Невродермит, Имуно- зависима дерматоза, Възпалени лезии, Тежки форми на акне, Гнойно-възпалителни заболявания по кожата, Екземи от различна етиология

Спрей – 10 дни по едно впръскване – 1 доза  /45 мкг/  във всяка ноздра. Прави се почивка от 14 дни, след което се повтаря отново 10 дни. Необходими са 3 такива курса, прилагани по същата схема.

Използване на Имунофан като комплексна терапия при болни усилва активирането на имунния отговор към гъбички, причиняващи  повишаване на Т-лимфоцитите в кръвта. Имуномодулиращото действие на  Имунофан  спомага за по-бързото отстраняване на възпалителните процеси в засегнатите и поразени участъци.

ПОРЪЧАЙ ИМУНОФАН С БЪРЗА ДОСТАВКА СЕГА

    Количка