Статии

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ СТАТИИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ:

Областта на приложение на Имунофан в медицината е много широка. Предлагаме на  вашето внимание редица статии, които могат да ви помогнат по-добре да разберете особенностите при въздействието на Имунофан.

‘‘ Оптимизация на комплексната терапия на бактериалната вагиноза при подрастващите в амбулаторната практика.‘‘
В.В.Лебедев, И.В.Нейфельд, М.В. Юрьева, И.Е. Рогожина, У.В. Столярова

‘‘Имунологична концепция при прогресиране на цервикалните интраепителиални неоплази‘‘
Кононова И.Н.

‘‘Значение за формирането на комуникативна компетентност на лекаря- цервиколог за оптимизиране лечението на цервикални интраепителни неоплази с използване на хексапептида  Имунофан‘‘
Кононова И.Н.

‘‘Особености на имуномоделиращата терапия с препарата Имунофан на болните от микробна екзема‘‘
Н.А.Абдрахимова, Хисматуллина, Р.М.Надырченко, Е.М. Гареев, В.В.Лебедев, Т.В. Величко

‘‘ Използване на имуномодулаторите в комплексната терапия при извънболнични  пневмонии‘‘
Багишева Н.В., Мордык А.В., Иванова О.Г., Ильченко Ж.З., Королева О.В. 

‘‘Етиопатологични фактори на хронизацията на ендогенни увеити при децата‘‘
Т.В. Величко, В.В. Лебедев , Катаргина Л.А., Слепова О.С. 

‘‘ Корекция на атипичната реакция на стероидната терапия при деца с имуновъзпалителни заболявания‘‘
Величко Т.В., Лебедев В.В., Катаргина Л.А., Слепова О.С.

‘‘Използване на имуномодулаторите в комплексна терапия при извънболнични пневмонии‘‘
Н.В.Багишева, А.В.Мордык, О.Г.Иванова, Ж.З.Ильченко, О.В.Королева, В.В.Лебедев

‘‘ Имунологични аспекти на терапията на хронични инфекции, предавани по полов път‘‘
Мавлютова Г.И.

‘‘Имунофан при комбинирано лечение на болните от цистит, с усложнение от херпес вирусна инфекция‘‘
А.А. Белопольский, А. А. Скрипниченко, А.А. Белопольский (мл), Д.В. Лебедев

‘‘ Обосноваване корекцията на имунологичните нарушения при онкологичните пациентки в процеса на цикловата химиотерапия‘‘
И.В.Нейфельд, И.Е. Рогожина, У.В. Столярова, А.В.Данилина, И.Н. Скупова. О.В. Тиханина

‘‘ Лечение на заболяването шийката на матката с използването на кавитирани разтвори на пептидни регулатори на имунитета‘‘
И.Н.Кононова, Т.А.Обоскалова

‘‘Клиничен опит при използването на комбиниране нехормонална терапия при псориазис‘‘
О. Б. Немчанинова, Е. Н. Махновец, А. В. Спицына (ГБОУ ВПО „Новосибирский государственный медицинский университет“ Минздрава России, г. Новосибирск) 

‘‘ Клиничен опит при използването на Имунофан в терапията при псориазис (с илюстрации)‘‘
О.Б. Немчанинова (Новосибирский государственный медицинский университет) 

‘‘ Оптимизация в лечението на патологиите шийката на матката, асоциирана с вируса на човешките папиломи‘‘
О. Ю. Цыганкова, Е.Н. Кравченко, С. И. Филатова (ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Минздрава России, г. Омск БУЗОО “ Клинический родильный дом № 1″, г.Омск) 

‘‘ Имунофан при лечението на болни от херпетичен кератит‘‘
Каменских Т.Г., Сумарокова Е.С. 

Динамика на клинико-морфологични и микробиологични  изменения при хронични гастродуоденити при децата‘‘
Канькова Н.Ю., Жукова Е.А., Шабунина Е.И., Видманова Т.А., Маянская И.В., Широкова Н.Ю. (Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии МЗ РФ) 

‘‘ Отчет за клиничната ефективност на Имунофан в комплексната терапия  при болни със серонегативни спондилоартрити‘‘
Заведующая кафедрой внутренних болезней ФПК и ППС Амурской медицинской академии Третьякова Н.А. 

‘‘Комплексна терапия ВПЧ-асоциирани цервикални неоплазии с използване на разтвори, кавитирани с ултразвук ‘
Кононова И.Н., Обоскалова Т.А., Ворошилина Е.С. (Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра микробиологии, вирусологии и иммунопатологии, ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения России, г.Екатеринбург) 

‘‘ Лечение на  зооантропонозни дерматофии‘‘
Мухамадеева О.Р., Хисматуллина З.Р., Даниленко Р.У. (Башкирский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии и косметологии ИПО БГМУ) 

‘‘Ефективност при  б0олни от микробна екзема с използване на имуномодулатора имунофан‘‘
Н.А. Абдрахимова (ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер, г.Уфа), Хисматуллина (ГБОУ ВПО „Башкирский Государственный медицинский Университет“), Р.М. Надырченко (ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер, г.Уфа), Е.М. Гареев (Всероссийский центр глазной и пластической хирургии)

По-подробна информация можете да получите от нашите специалисти, като се свържете с нас по телефона, или като зададете своя въпрос във форума.