Продукция

Имунофан е синтезиран на основата на естествения пептиден хормон на имунитета на тимусната жлеза-тимопоетин. Препаратът съдържа в качеството си на активна фармакологична субстанция хексапептид със структурна формула /arginyl-alpha-aspartil-lysyl-valyl-tyrosyl-arginine/ с молекулярна маса 836 Da. Съставът и последователността на аминокиселините са защитени с патент на РФ №2062096. Широките клинически изпитания и многогодишния опит по използването  на препарата в най-авторитетни клиники на Русия убедително са показали, че на Имунофана като ефективен имуномодул аторалтернативи в настоящето време в световната медицина няма.

Към настоящето време е разработена, усвоена и се използва технология  за промишлено производство на три лекарствени форми на този препарат:

Във вид на 0,005% разтвор за инжекции

Във вид тна ректални супозитори/свещи/ в доза 0,1 мг действащо вещество

Във вид на дозиран интраназален спрей

Фармакологическите ефекти на Имунофана  се основават преди всичко на неговите свойства и сбособности:

 • възстановява баланса на окислително-възстановителната система на организма
 • изразено да влияе на изменение състоянието на имунната система както при нейното отслабване, така и при излишната активност,своеобразно регулирайки  нейните показатели в посока на нормализация състоянието на имунната система
 • в комплексното използване  изразено да повиши ефективността на базисната терапия в широк спектър на патологията, в т.ч., за сметка на качественото своеобразие на действието  по отношение на множествената лекарствена устойчивост.

В инструкцията по медицинското приложение на препарата „ИМУНОФАН“, одобрена от Фармакологическия  комитет на Министерството на здравеопазването на Руската федерация с Протокол №24 от 22 Декември 2003г. са формулирани следните  Показания за използването на препарата в комплексна терапия и самостоятелно:

 • онкологични заболявания
 • опортюнистически инфекции /цитомегаловирусна и херпетически инфекции, токсоплазмози, хламидиози, пневмоцистози, криптоспоридиози/
 • хронически вирусен хепатит
 • хроническа бруцелоза
 • Дифтерия, в това число  бактероносителство
 • Токсемия
 • Септикотоксемия
 • Септически ендокардит
 • Гнойно-септически усложнения при хирургично болни
 • Бронхообструктивен синдром
 • Холецистопанкреатит
 • Ревматоиден артрит
 • Псориазис