Област на приложение

Областта на използване на Имунофана в медицината е много широка.
Предлагаме на Вашето внимание редица статии, които ще помогнат на Вас по-добре да разберете особенностите при въздействието на Имунофана.

√ В ревматологията:
„Отчет за  клиническата ефективност на Имунофана  в комплексната терапия  при болните  със серонегативни спондилоартрити“ – Зав.катедра на вътрешни болести н ФПК и ППС на Амурската медицинска академия Третякова Н.А.

√ В цервикологията:
„Имунологическа концепция на прогресиране на цервикалните  интраепителиални неоплазии“- Кононова И.Н.

√ В урологията:
„Имунитетът в комплексната терапия на хроническия простатит“- Федин О.В. , Кремер С.В. – Областна клиническа болница гр.Владимир

√ При атопически дерматит:
„Новото в патогенезата и лечението  на атопическия  дерматит“ –Трофимова И.В.,Мишурис Л.А.,Гевондян В.С.,Гевондян Н.М.,Лебедев В.В.

√ При екземи:
„Особености при имуномоделиращата терапия с препарата „Имунофан“ при болните от микробна екзема“-Абрахимова Н.А.,Хисматуллина Р.М.,Надырченко Е.М.,Гареев ,Лебедев В.В.,Величко Т.В.

√ В генекологията:
„Проблеми на преодоляване резистентността към имуномоделиращите терапии при болните от  цервицити асоциирани с вируса  на папиломите  на човека“ – Лебедева М.И.,Тутелян А.В.,Роговская С.И.

„Оптимизация на диагностиката ,лечението и профилактиката на папиломавирусната инфекция“ –Лебедева М.И.,Роговская С.И.

„Имунофан в комплексната терапия на хроническите възпалителни заболявания  на урогениталните системи  при жените с хламидийни инфекции“ – Зур Н.В.

„Влияние на Имунофана  върху някои показатели  на синдрома на ендрогенната интоксикация при болните  от рак на млечната жлеза на фона на  специалното лечение“ – Лысенко О.В.,Барашкова Н.В.,Коробкова Т.Н.,Можарова Е.С.,Пинегин А.А.

„Оптимизация на комплексната терапия на бактериалната  вагиноза при подрастващите в амбулаторната практика“ – Лебедев В.В.,Нейфельд И.В.,Юрьева М.В.,Рогожина ,Столярова У.В.

-При хепатит В:
„Клинико-имунологическа активност от използването на имунофана  при болните  от хроничен хепатит В“-Малеев В.В.,Змызгова А.В.,Максимов В.М.,

„Динамика на икономическите показатели и ефективността  при използването на Имунофана при болните от хроничен хепатит С“-Козько В.Н.,Бондарь А.Е.,Гололобова О.В.,Матяш В.И.,Ясеновой С.П.,Шевчук В.Б.

-При лечение на херпис:
„Приложение на имуномодулатора Имунофан при  лечението на болни с херпетически макст-инфекции“-Редыкин Ю.В.,Любошенко Т.М.

-В педиатрията:
„Приложение на Имунофана в педиатрическата практика“-Маркова Т.П.

„Етиопатологически фактори на хронизацията на ендогенните увеити при децата“-Величко Т.В.,Лебедев В.В.,Катаргина Л.А.,Слепова О.С.

-При псориазис:
„Клиническа ефективност при използване на  Имунофана при болните от псориазис“-Кубанова А.А.,Спектор А.Г.

-При лечение на белодробни заболявания:
„Имунофан:Опит от  прилагане  на препарата при лечение на болни  от хронически обструктивни заболявания на белите дробове“-Караулов А.В.,Сокуренко С.И.

„Имунотерапия на рецидивиращите респираторни заболявания“ – По материали на :Караулова И.В.,Сокуренко С.И.,Бицевой Н.С.,Сидоренко И.В.,Климова Э.В.,Бармотина Г.В.,Лютова Н.Г.

„Приложение на имуномодулаторите в комплексната терапия при извънболничната  пневмония“-Багишева Н.В.,Мордык А.В.,Иванова О.Г.,Ильченко  Ж.З.,Королева О.В.

-Във ветеринарията:
„Ефективност при приложението на Имунофан при отглеждане на кучета“

Ефективност от използването на Имунофана при отглеждането на кучета. По-подробна информация Вие можете да  получите от нашите специалисти,свързващи се с нас по телефона  или оставяйки свой въпрос във форума ни.