mobile imunofan-png-1 При срив на имунната система по различни причини – огромен стрес или въздействие
на химически вещества, тогава ни атакуват тежки заболявания, включително онкологични.
За да не се допусне това, трябва да се приемат препарати, които нормализират имунитета.
Имунофан има широк спектър на въздействие, който се концентрира в няколко основни
направления – корекция на имунната система, възстановяване баланса на окислително-
възстановителните процеси в организма, деактивиране на свободните радикали и подтиска
негативните лекарствени въздействия на клетъчно ниво.
imunofan-png-1 ПОРЪЧАЙ ИМУНОФАН СЕГА ПОРЪЧАЙ ИМУНОФАН

Имунофан Спрей е съвременния ефективен имуномодулатор

mobileПри срив на имунната система по различни причини – огромен стрес или въздействие на химически вещества, тогава ни атакуват тежки заболявания, включително онкологични. За да не се допусне това, трябва да се приемат препарати, които нормализират имунитета. Имунофан има широк спектър на въздействие, който се концентрира в няколко основни направления – корекция на имунната система, възстановяване баланса на окислително-възстановителните процеси в организма, деактивиране на свободните радикали и подтиска негативните лекарствени въздействия на клетъчно ниво. 

Имунофан бързо се разгражда до своите съставни природни аминокиселини. Това увеличава производството на антиоксидантни протеини и възстановява клетъчния имунитет. Имунната система разпознава всичко вредно за организма. Здравата имунна система е способна веднага да атакува и разруши болните клетки. Има обаче случаи, когато пациентът просто не може да понесе повече процедурите и за него лечението не само не дава резултат, но става и токсично. Най-голямото предимство на Имунофан е, че преодолява това. Клетките имат свой собствен механизъм на интоксикация. Те трябва да изхвърлят боклука, отровите, за да не настъпи трагичен обрат. Когато се активира тази транспортна система за очистване, тогава клетките не попадат под въздействие и на лекарствата. Те ги изхвърлят и това е така нареченият синдром на множествената лекарствена устойчивост. Тя се състои в това, че не едно, а всички лекарства се отхвърлят от клетките, защото механизмът е универсален, без значение дали препаратът е вреден или полезен. Пациентът получава пълен курс химиотерапия, но не може да разчита на добър терапевтичен ефект. Причината е свързана с множествената лекарствена устойчивост. Препаратът престава да действа, причинява мощна химическа реакция и химиотерапията става невъзможна. Имунофан обаче преодолява този синдром и възвръща чувствителността на клетките към лечебния ефект на химиотерапията. Благодарение на това се достига до мощно действие на лекарствата при лечение на онкологичните заболявания.

Научно-производствено Предприятие НПП „БИОНОКС“, основано през 1991г от група учени e производител на Супер Препарата ИМУНОФАН Спрей.

Имунофан  е синтезиран  на базата на естествения пептиден хормон на тимусната жлеза –  тимопоетин. Препаратът съдържа като активно вещество хексапептид със структурна формула arginylalphaaspartyllysylvalyltyrosylarginine с молекулна маса 836 Da. Съставът и последователността на аминокиселините са защитени с  патент РФ № 2062096. Обстойните  изпитвания и дългогодишният опит при употребата на препарата в най-авторитетните клиники в Русия убедително са показали, че в  момента няма аналог на Имунофан в световната медицина в качеството му на ефективен имуномодулатор.

ИМУНОФАН СПРЕЙ
Поръчай имунофан сега

Имунофан спрей - Цена 120лв

ИМУНОФАН е препарат, който действа като щит за човешкия организъм. Той модулира имунната система и оказва благоприятно влияние върху широк спектър от болести – хронични заболявания, алергии,  хепатит B и C, урологични и гинекологични болести, упорити инфекции,химио и лъче терапии

imunofan-png-1

ПОРЪЧАЙ ИМУНОФАН С БЪРЗА ДОСТАВКА СЕГА

    Количка